Baby's

De babygroep bestaat uit maximaal 9 baby's. In de baby roep heerst vooral rust. De gediplomeerde leidsters hebben veel persoonlijke aandacht voor de kinderen. Op schoot worden liedjes gezongen en er wordt tegen de baby's gesproken. Er zijn elke dag twee leidsters aanwezig, vier leidsters in het team werken volgens een vast rooster. Tijdens vakantieperioden hebben we vaste invalleidsters in dienst, zodat de continuïteit behouden blijft. De materialen in de groepsruimte zijn uitdagend voor de kinderen. Ze kruipen er naar toe en gaan nu al op zoek naar avontuur... Voor de hele jonge baby's is er een hoge dubbele box aanwezig.

De slaapkamers grenzen direct aan de groep. De baby's slapen in hun eigen bedje en krijgen een  slaapzakje van het dagverblijf voor de zomer en voor de winter. De regels voor veilig slapen zijn streng, we hanteren een protocol. We zorgen voor voldoende ventilatie en houden toezicht op de baby's die slapen.                                                                       

 De ouders brengen zelf de flesvoeding mee, voor de 
 fruithapjes, de boterham en het sapje wordt gezorgd. 
 Ook de luiers worden door het kinderdag-verblijf
 verstrekt.

 Bij een jarige baby, worden de ouders uitgenodigd om dit 
 bijzondere feest op de groep mee te vieren. De foto's die
 gemaakt worden, komen in het 'Bengelboek'.  


Als de  kinderen uiteindelijk naar de basisschool gaan krijgen ze dit prachtige 'plakboek'  mee met daarin alle bijzondere momenten vastgelegd door middel van een foto of een zelfgemaakt kunstwerk!