Dreumesen & peuters

De peutergroep bestaat uit maximaal 14 kinderen of indien de ruimte het toelaat maximaal 16 kinderen. In Abbenbroek zijn er maximaal 15 kinderen.
Elke dag zijn er twee gediplomeerde leidsters aanwezig. Het team bestaat uit maximaal vier leidsters en tijdens de vakantieperiode is er een vaste invalleidster. (De Peuter Plus groep in Abbenbroek is tijdens de vakanties gesloten.) In de peutergroep wordt een dagprogramma aangehouden. Deze structuur is erg belangrijk voor kinderen.
Gedurende de gehele week zijn er verschillende activiteiten.

Er wordt elke dag gelezen en gezongen! Het klinkt prachtig en het is samen zo gezellig. Verder wordt er geplakt en gekleurd, gegymd en buitengespeeld. In de groepen is er een bouwhoek, een poppenhoek en op het podium aan de tafels zijn er mogelijkheden voor spelletjes en ontwikkelingsmateriaal. Er is een kast met speciale kisten gevuld met auto's, lego, dieren etc. U kunt zich al voorstellen hoe intensief de kinderen spelen! Wij genieten ook van de peuters in verkleedkleren. Ze spelen de echte wereld na! Het eten en drinken gebeurt aan tafel, ze leren al om een korte periode op het stoeltje te blijven zitten. 's Middags slapen de meeste kinderen, (behalve in de Peuter Plus groep van Abbenbroek) de oudere peuters mogen naar de hal of krijgen in de 'drie plus' groep activiteiten aangeboden.

 Tot slot speelt 'taal' een belangrijke rol in de peutergroep. 
 We bieden het voorschoolse educatie programma Startblokken aan.

 Gedurende 6 tot 8 weken worden er spelenderwijs allerlei     activiteiten aangeboden in een thema.  Een kinderboek staat   centraal.  de activiteiten sluiten aan bij het thema, denk aan   peuterdans, muziek, creatieve vaardigheden en taalactiviteiten. Het   plezier staat centraal bij de activiteiten!