Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

16 maart 2018

Op de website van www.veranderingenkinderopvang.nl kunt u lezen wat er allemaal gaat veranderen en wanneer. De belangrijkste thema's van de wet zijn:

1. Ontwikkeling van het kind staat centraal

2. Veiligheid en gezondheid

3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

4. Kinderopvang is een vak

In het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Nissewaard 2018 kunt u lezen hoe wij de nieuwe IKK wet inbedden in onze organisatie. Met de implementatie van de cursus Startblokken, het toepassen van het Ontwikkeling Volgmodel kunnen we o.a. het mentorschap, waarbij kinderen worden toegewezen aan een mentor, op een goede wijze uitvoeren. Voor de pedagogisch medewerksters is het opleidingsbeleidsplan ontwikkeld voor de komende jaren. Kinderopvang Nissewaard is klaar voor de toekomst!