SKN in het Algemeen Dagblad !

4 januari 2019

 

Meer hulp voor peuters met een taalachterstand

Veel meer peuters die een achterstand hebben in hun taalontwikkeling, krijgen in Nissewaard extra ondersteuning. Vanaf 1 januari bieden zes kinderopvangorganisaties verspreid over de gemeente voor- en vroegschoolse educatie (vve) aan voor deze dreumesen. Voorheen gebeurde dit alleen in bepaalde delen van Spijkenisse, bij slechts één organisatie. 

,,Dan had je pech als je in een wijk woonde waar geen vve werd aangeboden’’, zegt een gemeente- woordvoerder. ,,Nu hebben we een veel groter bereik. De vve is nu voor ieder kind in Nissewaard bereikbaar.’’ Wethouder Wouter Struijk is daar blij mee. ,,De vve geeft kinderen extra intensieve ondersteuning als zij het risico lopen om met een taalachterstand naar de basisschool te gaan’’, zegt hij. ,,Goede taalontwikkeling is immers voor kinderen van groot belang om basisonderwijs te kunnen volgen.”

Vve is bedoeld voor kinderen vanaf 2 of 2,5 tot 4 jaar: het moment dat ze naar de basisschool gaan. Het consultatiebureau of een jeugdarts bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bepaalt of een kind in aanmerking komt voor deze extra ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat zijn of haar ouders de Nederlandse taal niet spreken of laaggeletterd zijn. De kosten zijn voor zowel ouders als opvangorganisaties laag, want het college van Nissewaard heeft ruim 1,4 miljoen euro subsidie toegekend aan zeven kinderopvangorganisaties, voor peuteropvang en vve. 

Keuze 
Ouders kunnen zelf kiezen bij welke van de zes van de zeven kinderopvangorganisaties die be- halve peuteropvang ook vve aanbieden, zij hun kind inschrijven. Dit zijn Mundo, Klein Maar Dapper, SKS Alles Kids, Kinderkoepel, Stichting Kinderopvang Nissewaard en RDV Kids. Zij helpen de ouders bij de inschrijving van hun kind en geven de informatie die nodig is om te kiezen. 

Stichting Kinderopvang Nissewaard (SKN), dat kinderdagverblijven heeft in Heenvliet en Zuidland, is blij met de nieuwe taak. ,,Het betekent een uitbreiding van onze dienstverlening’’, zegt directrice Alice Diepstraten. ,,Kinderopvang betekent niet alleen opvang voor kinderen van wie de ouders bijvoorbeeld moeten werken. We willen de kinderen ook graag extra bagage meegeven, zodat ze voor hun toekomst een goede start maken in hun taalontwikkeling.’’ 

Zij hebben al zeven aanmeldingen van kinderen met een taalachterstand binnen. Deze kinderen krijgen een plekje in een reguliere peutergroep. Ieder kind volgt daar het educatieve programma Startblokken, maar de kinderen met een taalachterstand krijgen extra begeleiding. ,,De leidsters hebben hiervoor bijscholing gehad’’, zegt Diepstraten.