Nieuwsbericht buitenschoolse opvang

19 december 2019

 

Buitenschoolse  Opvang  De Vlasbloem

Met betrekking tot de buitenschoolse opvang voor het schooljaar 2020-2021 verwijzen wij naar de tekst uit de informatiebrief welke op 11 december jl. door de directeur Dick van Rijs aan de ouders van de Vlasbloem is verstuurd. Hier volgt een passage uit de brief:

In het kort kan er overigens wel iets gezegd worden over de aanbieders van buitenschools aanbod. We hebben vier partijen benaderd om een aanbod aan ons voor te leggen. Onze ambitie is De Vlasbloem samen met partners te ontwikkelen tot een integraal kind-centrum (IKC). Daarin bieden we kinderen opvang en onderwijs in een doorgaande lijn en vanuit een gedeelde visie. Dat is ook de reden dat de medezeggenschapsraad een samenwerking met SK Nissewaard adviseert. Met deze partner geven we immers nu al het peuter-kleuter onderwijs vorm waarbij we de visie op het jonge kind delen. Eenzelfde afstemming zoeken we ook in het buitenschoolse aanbod. Tegelijkertijd beseffen we ons dat we aan De bonte Vlinder al jarenlang een betrouwbare partner hebben in kennis, kunde en personeel! Hoe een en ander er straks in de praktijk uit gaat zien, wordt de komende maanden verder uitgewerkt. U wordt hierover nader geïnformeerd.


Het overgangsproces wordt  in goede samenwerking met de Bonte Vlinder vorm gegeven. Nieuwe  inschrijvingen verlopen vooralsnog via de Bonte Vlinder.  U kunt wel uw contactgegevens  achterlaten via info@sknissewaard.nl of via het contactformulier op www.sknissewaard.nl.