Heb ik recht op kinderopvangtoeslag na ontslag?

1 mei 2020


Ik stop met werken of word werkloos - kan ik nog toeslag krijgen?

Werkt u niet meer en gaat uw kind nog wel naar de opvang? Vanaf de eerste dag dat u gestopt bent met werken hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

U hoeft uw toeslag dus niet meteen stop te zetten! Geef wel snel door dat u niet meer werkt. Dat doet u zo:

Log in op www.mijn toeslagen.nl

  1. Typ in het zoekvenster 'werken’.
  2. Kies ‘Ik of mijn partner stopt met werken’. 
    Beantwoord de vragen.

Hierna wordt uw toeslag aangepast. Omdat u minder inkomen hebt, krijgt u misschien meer toeslag.

Verandert er iets in de opvang? Ook dat moet u doorgeven.


Wanneer moet ik mijn toeslag dan wél stopzetten?

Zijn de 3 maanden voorbij? Ga dan eerst na of u misschien nog toeslag kunt krijgen voor de opvanguren die u dit jaar nog over hebt;  

De uren die u kunt aangeven bij de Belastingdienst zijn afhankelijk van de werkuren van de minst werkende ouder. Voor de dagopvang is dat 140% van dit aantal uren, voor schoolgaande kinderen gaat het om 70%. U kunt maximaal 230 uren opvang per kind per maand opgeven aan de Belastingdienst.

Het recht op kinderopvangtoeslag wordt op jaarbasis berekend. Dit betekent dat als u de ene maand minder dan 140% cq. 70% van de uren gebruikt, u de overige uren bij een andere maand kunt optellen.

´╗┐Hebt u alle uren opgemaakt en kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen? Dan moet u de toeslag stopzetten.


Mijn situatie verandert binnen 3 maanden

Het kan zijn dat u weer gaat werken. Of misschien begint u een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus. U hoeft uw kinderopvangtoeslag dan niet stop te zetten. Geef wel uw nieuwe situatie aan de Belastingdienst door. Dat doet u zo:

  1. Log in op www.mijn toeslagen.nl
  2. Typ in het zoekvenster 'werken', 'traject', 'opleiding' of 'inburgering'.
  3. Kies ‘Ik of mijn partner gaat weer werken’ of ‘Ik volg een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus’ .
    Beantwoord de vragen.

Hierna wordt uw toeslag weer aangepast. Als u meer inkomen hebt, krijgt u misschien minder toeslag.

´╗┐Bron: Belastingdienst (www.toeslagen.nl)