tarief 2013 ongewijzigd

17 februari 2013

Stichting Kindercentrum Bernisse is altijd bezig om de kosten zo laag mogelijk te houden en onder andere door een aantal nieuwe afspraken met leveranciers te maken, hebben we het kostenniveau op een gelijk niveau kunnen houden. Dat betekent dat we erin geslaagd zijn het tarief voor 2013 net zo laag te houden als het tarief van 2012; geen verhoging dus het komend jaar en dat is goed nieuws voor u als ouders!

Daarbij bieden we ook nog eens de allerbeste kwaliteit in kinderopvang en blijven we continue werken aan het verbeteren van die kwaliteit om onze voorsprong op anderen te behouden.
Dit feit, in combinatie met een prijs die het laagst is in de regio, is hoogst waarschijnlijk ook de reden dat bij Stichting Kindercentrum Bernisse de bezetting redelijk op peil blijft. Wij hebben dus het vertrouwen behouden van de ouders, waarvoor dank!

Per 1 januari 2013 is het landelijk maximum uurtarief voor opvang in het kinderdagverblijf vastgesteld op € 6,46. Dit was € 6,36 in 2012.

Het bestuur van Stichting Kindercentrum Bernisse heeft dus besloten het tarief van een kindplaats gelijk te houden met het uurtarief van 2012, zodat de uurprijs in 2013 € 6,07 zal bedragen.