15 redenen om dagelijks 15 minuten te lezen.

30 januari 2014


15 redenen om dagelijks 15 minuten te lezen

Zo simpel, maar zo doeltreffend.

Op onze dagverblijven wordt er veel voorgelezen aan de kinderen. (Voor)lezen vergroot de woordenschat, het taalbegrip en de leesmotivatie van kinderen. Dit is essentieel voor een goede (school)loopbaan.

Vijftien redenen om vijftien minuten te lezen!!

 1. Kinderen die vijftien minuten lezen, lezen 1.146.000 woorden per jaar.
 2. Kinderen die buiten school minder dan vijf minuten per week lezen, lezen in een jaar maar 21000 woorden per jaar.
 3. Als ouders niet alleen tegen hun baby praten maar hem ook voorlezen, leert hij vanaf 3 maanden al nieuwe klanken.
 4. 100.000 kinderen tussen de 2 en 5 jaar hebben een verhoogd risico op leesproblemen. 64 procent van deze kinderen leert toch goed lezen, tenminste: als zij worden voorgelezen. Zonder voorlezen leert maar 36 procent zonder problemen lezen.
 5. 25 procent van de ongeveer 400.000 kinderen van 2 en 3 jaar begint aan de basisschool met een taalachterstand.
 6. Kinderen moeten 95 procent van de woorden in een tekst kennen om het verhaal te kunnen begrijpen. Hoe minder woorden ze kennen, hoe minder ze van de tekst snappen.
 7. Hoe meer woorden een kind kent, hoe sneller hij leest en hoe meer zin hij heeft om ook in zijn vrije tijd te lezen.
 8. 25 procent van de leerlingen heeft aan het einde van de basisschool een leesachterstand van twee jaar.
 9. Een beperkte woordenschat leidt bijna altijd tot slechtere schoolresultaten.
 10. Begrijpend lezen is, naast vlot kunnen lezen, afhankelijk van intelligentie en woordenschat.
 11. 42 procent van de Nederlandse kinderen leest thuis niet. Dat is veel in vergelijking met het buitenland, waar gemiddeld 32 procent van de kinderen nooit thuis leest.
 12. Kinderen die op driejarige leeftijd dagelijks worden voorgelezen, scoren na twee jaar hoger op taal en rekenen dan leeftijdsgenootjes die niet werden voorgelezen. Zij lopen ook voor op sociaal, emotioneel, fysiek en creatief gebied.
 13. 73 procent van de kinderen in het speciaal basisonderwijs is een ‘zwakke lezer’ en komt niet verder dan het niveau van groep 5. Juist deze kinderen lopen een hoger risico om als laaggeletterde volwassene in de maatschappij terecht te komen.
 14. Hoe meer kinderen thuis worden voorgelezen en met ouders praten over dagelijkse gebeurtenissen, hoe beter hun schooltaalvaardigheid.
 15. Samen (voor)lezen is, naast dat het heel goed is, natuurlijk ook hartstikke leuk en zorgt voor een fijn moment samen.