Oudercommissie

De oudercommissie van Stichting Kindercentrum Nissewaard

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. 


SK Nissewaard hecht veel waarde aan de mening van ouders en heeft dan ook sinds jaren een oudercommissie opgericht. De OC bestaat uit de volgende leden:

Voor Villa Kinderkresj:

Sanne de Graaf, moeder van Jelte van de Bijtjes-groep

Karla Biesheuvel, moeder van Rick van de Kikkertjes

Kim van den Berg, moeder van Meadow Bijtjes

Suzanne Bijl, moeder van Daan in de Kikkertjes

Voor Villa Klein Nibbeland:

Sanne ter Horst, moeder van Maas van de Draakjes groep

Decia Geutjes, moeder van Sophie Doerakjes groep en Kaj van de Dwergjes

Jeffrey Zuiderwijk vader van Figo van de Dwergjes

Sharon Overgaauw, moeder van James Draakjes

Vragen of ideeën ?
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd terecht bij een van de leden van de OC. Vragen per e-mail kunt u ook sturen naar de voorzitter van de oudercommissie: Sanne ter Horst via skn.oudercommissie@gmail.com

Via de website zal de oudercommissie u op de hoogte houden van haar activiteiten.

U kunt een vergadering van de oudercommissie bijwonen als u dit meldt aan de voorzitter. 
Deze toegang is beperkt tot agendapunten die niet als vertrouwelijk zijn bestempeld.  De agenda kan u op verzoek worden toegestuurd door een mail te sturen naar skn.oudercommissie@gmail.com