Oudercommissie

De oudercommissie van Stichting Kinderopvang Nissewaard

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. 


De OC bestaat uit de volgende leden:

Voor Villa Kinderkresj:

Vacature per 1 maart 2021

Karla Biesheuvel

Kim van den Berg

Suzanne Bijl

Voor PSZ de Vliegerdt:

Vacature

´╗┐Voor Villa Klein Nibbeland:

Sanne ter Horst

Decia Geutjes

Jeffrey Zuiderwijk 

Sharon Overgaauw

 

Vragen of ideeën ?
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd terecht bij een van de leden van de OC. Vragen per e-mail kunt u ook sturen naar de voorzitter van de oudercommissie: Decia Geutjes´╗┐ via oudercommissie@sknissewaard.nl

Via de website zal de oudercommissie u op de hoogte houden van haar activiteiten.

U kunt een vergadering van de oudercommissie bijwonen als u dit meldt aan de voorzitter. 
Deze toegang is beperkt tot agendapunten die niet als vertrouwelijk zijn bestempeld.  De agenda kan u op verzoek worden toegestuurd door een mail te sturen naar oudercommissie@sknissewaard.nl