Recht op kinderopvangtoeslag na ontslag

15 oktober 2013


Het aantal uren kinderopvangtoeslag waar u als ouderpaar recht op heeft is sinds 2013 gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de ouder die het minste werkt (zie rekentool onder tabblad 'Tarieven').  Heeft u deze uren binnen drie maanden na het stoppen met werken nog niet opgebruikt, dan mag u deze in de rest van het jaar opmaken. 

Dit staat vermeld op de website van de Belastingdienst, te vinden als u zoekt op 'ik stop met werken'. Hier staat ook een rekenvoorbeeld:

Een ouder wordt op 1 april werkloos en is dat nog op 1 juli.  Hij/zij werkte gemiddeld 25 uur per week. Als het kind naar de dagopvang gaat, heeft de ouder recht op 26 weken x 25 (gewerkte uren) x 140% = 910 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar de ouder recht op heeft. Heeft u deze uren in de periode van 1 januari t/m 1 juli opgebruikt? Dan moet u de toeslag stopzetten. Heeft u echter nog uren over, dan mag u deze opmaken.