Vaders voor Lezen

10 april 2014


Voorlezen heeft een grote en positieve invloed op de taal- en leesontwikkeling van kinderen. Kinderen die opgroeien in een taalrijke omgeving hebben betere maatschappelijke kansen. Helaas verlaten nog steeds te veel kinderen in Nederland het basisonderwijs met een leesachterstand. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het achterblijven van de acdtieve rol van ouders. Met name vaders lezen hun kinderen weinig voor, terwijl juist een vaderlijk leesvoorbeeld een groot effect heeft op het leesgedrag van kinderen, en met name op dat van jongens. Het Vaders Voor Lezen-elftal, bestaande uit 11 bekende Nederlands, gaat zich in de komende jaren inzetten om het belang van (voor)lezen bij mannen onder de aandacht te brengen. 

Het volledige artikel en meer informatie kunt u lezen op www.vadersvoorlezen.nl.