Dreumesen & peuters

De peutergroep bestaat uit maximaal 14 kinderen
Elke dag zijn er twee gediplomeerde leidsters aanwezig. Het team bestaat uit maximaal vier leidsters en tijdens de vakantieperiode is er een vaste invalleidster.
In de peutergroep wordt een dagprogramma aangehouden. Deze structuur is erg belangrijk voor kinderen.
Gedurende de gehele week zijn er verschillende activiteiten.

Er wordt elke dag gelezen en gezongen! Het klinkt prachtig en het is samen zo gezellig. Verder wordt er geplakt en gekleurd, gegymd en buitengespeeld. In de groepen is er een bouwhoek, een poppenhoek en op het podium aan de tafels zijn er mogelijkheden voor spelletjes en ontwikkelingsmateriaal. Er is een kast met speciale kisten gevuld met auto's, lego, dieren etc. Daar ligt een speelkleed; u kunt zich al voorstellen hoe intensief de kinderen spelen! Wij genieten ook van de peuters in verkleedkleren. Ze spelen de echte wereld na! Het eten en drinken gebeurt aan tafel, ze leren al om een korte periode op het stoeltje te blijven zitten. 's Middags slapen de meeste kinderen, de oudere peuters mogen naar de hal of krijgen in de 'drie plus' groep activiteiten aangeboden.

  Tot slot speelt 'taal' een belangrijke rol in de peutergroep.
  Opgeleide medewerksters gebruiken onder andere de peuter
  Citotoets. Ze begeleiden kinderen als ze extra ondersteuning  
  nodig hebben bij de taalontwikkeling. De kinderen ervaren de
  toets als een leuk spel!