Intern Begeleidster SK Nissewaard

18 juli 2015

Wat kan de intern begeleider voor uw kind en u, als ouder van een kind dat de kinderopvang bezoekt,  betekenen?

Mijn naam is Mariska van Domselaar en ik ben de intern begeleider van de voorschoolse instellingen in de Kernen van Gemeente Nissewaard (voormalig Bernisse). De voorschoolse instellingen zijn de kinderopvang en peuterspeelzalen. Uw kind gaat binnenkort de kinderopvang bezoeken en daarom geef ik u hier wat meer informatie over de functie van de intern begeleider.
Bij de meeste kinderen verloopt de ontwikkeling voorspoedig en zonder problemen. Echter soms hebben kinderen extra begeleiding en ondersteuning nodig bij de ontwikkeling.  Het is goed om dit in een vroeg stadium te signaleren.
Als intern begeleider wordt mij door de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang gevraagd om mee te kijken naar het gedrag en de ontwikkeling van een kind. Zij hebben dan al iets gesignaleerd bij het kind waar ze vragen bij hebben.  Ik zal het kind dan een aantal keren observeren, zodat ik het kind wat beter leer kennen. Soms zal het voldoende zijn om met de pedagogisch medewerksters een bepaalde aanpak af te spreken, waarna een kind het beter doet in de groep.
Wij, de pedagogisch medewerkers van het kindercentrum en ik als intern begeleider, vinden het echter ook heel belangrijk om met u, als ouders in gesprek te gaan over wat u thuis ziet qua ontwikkeling bij uw kind. maar ook hoe u er thuis mee omgaat. Samen met u willen wij vervolgens graag een plan van aanpak maken. Het kind wordt hiermee gericht gestimuleerd in zijn/ haar ontwikkeling. Daarnaast kan er één lijn worden afgesproken in hoe er thuis en op het kindercentrum omgegaan wordt met het gedrag van het kind. Na een afgesproken periode  aan het plan te hebben gewerkt, bespreken we de voortgang en wordt het plan eventueel bijgesteld. 
 
Door al in de voorschoolse periode gericht aan de slag te gaan met het gedrag en de ontwikkeling van het kind, kan er door de ouders een gerichte keuze gemaakt worden in welke school  en onderwijs het beste bij uw kind past.
Met uw toestemming kan er eventueel een warme overdracht gedaan worden, dit houdt in dat er een gesprek plaatsvindt met de school waar het kind naar toe gaat, zodat zij de aanpak van de kinderopvang, die specifiek aansluit bij uw kind, kunnen voortzetten. Op deze manier kan het kind de overgang naar de basisschool beter maken. Eventuele problemen op de basisschool kunnen hiermee eerder aangepakt worden of worden voorkomen. 
Als ouder kunt u natuurlijk ook  vragen of onzekerheden hebben over bepaald gedrag van uw kind. Wellicht ervaart u moeilijkheden in de opvoeding van uw kind. U kunt dit natuurlijk delen met de pedagogisch medewerksters, maar u kunt ook bij mij terecht. Ook in dat geval bestaat de mogelijkheid dat ik uw kind eens observeer in de groep op het kinderdagverblijf. Door goed naar uw kind te kijken, kunnen we de problemen die u ervaart betere begrijpen. Samen kunnen we nadenken over een andere manier van omgaan met het gedrag of op welke manier de ontwikkeling van uw kind gestimuleerd kan worden. Mocht dit niet voldoende zijn of er is specifiekere deskundigheid nodig, dan kan ik u ondersteunen in het vinden van externe hulp voor uw kind. 

U kunt mij bereiken via: mvandomselaar@sknissewaard.nl of via telefoonnummer  0181-663818