Verhoging kinderopvangtoeslag 2017

26 oktober 2016

 

Verhoging kinderopvangtoeslag 2017, hoeveel krijgt u?

Goed nieuws: in 2017 gaat de kinderopvangtoeslag weer omhoog. In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er extra geld voor de kinderopvang uitgetrokken. Dit geldt zowel voor de buitenschoolse opvang als de dagopvang. 

Vanaf 2017 komt er jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan 136 miljoen euro voor de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat voortaan alle ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed. Bijna elke ouder met kinderen in de opvang gaat er in 2017 financieel op vooruit, zowel bij het eerste kind als het tweede kind. De meevaller zit tussen enkele tientjes tot ruim 900 euro. Het zijn vooral ouders in de midden en hoge inkomensgroepen die vanaf 2017 veel minder voor kinderopvang gaan betalen.

Wanneer recht op kinderopvangtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag in 2017 moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De opvang van je eerste en tweede kind moet plaatsvinden bij een geregistreerd kinderverblijf of een geregistreerde gastouder. Dit geldt zowel voor de dagopvang als de buitenschoolse opvang.
  • Per kind kun je maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag gebruiken.
  • Of je recht hebt op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen, maar ook van het aantal uren dat jij en je partner werken en het arbeidsinkomen dat jullie hebben.
  • Ook als je niet werkt heb je recht op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als je een (re)integratietraject volgt, een inburgeringscursus doet of als je studeert.
     

Hoeveel extra aan kinderopvangtoeslag in 2017?

Hoeveel voordeel je precies krijgt hangt af van je inkomen en de kinderopvangtoeslagtabel die bij je inkomen hoort. Per saldo krijgen de laagste inkomens 94% van de kosten vergoed en de hoogste inkomens 33%. Uitgangspunt is de kinderopvangtoeslagtabel 2016, maar daar komt dus nog een extra bedrag bij. Over het algemeen gelden de volgende stijgingen.

  • Een alleenstaande ouder met een minimumloon en met kinderen op de dagopvang, gaat er ongeveer 279 euro op vooruit. Op de buitenschoolse opvang is dit 545 euro.
  • Een gezin met een gezamenlijk inkomen van 50.000 euro én met kinderen op de dagopvang, gaat er 180 euro op vooruit.
  • Een gezin met een inkomen van 120.000 euro met kinderen op de dagopvang, gaat er 944 euro op vooruit.
  • Een gezin met een inkomen van 120.000 euro met kinderen op de buitenschoolse opvang, krijgt 668 euro extra.

Zelf checken waar jij recht op hebt? Klik hier.

Hou er wel rekening mee dat de uiteindelijke stijging afhankelijk is van je inkomen én het aantal uren in de dagopvang of buitenschoolse opvang. Plus: bovenstaande bedragen zijn niet allemaal pure winst, want de opvang wordt ook duurder in 2017.

Stijging van uurtarieven kinderopvang
In 2017 gaan de uurtarieven van de kinderopvang omhoog ten opzichte van 2016.

Soort kinderopvang Leeftijd Prijs per uur in 2016 Prijs per uur in 2017
Dagopvang 0-4 jaar € 6, 89 € 7,18
Buitenschoolse kinderopvang 4-12 jaar € 6,42 € 6,69
Gastouderopvang 0-12 jaar € 5,52 € 5,75


Meer vrouwen aan het werk

De extra investering, die geïnitieerd is door minister Lodelijk Asscher van Sociale Zaken, moet ertoe gaan leiden dat er meer vrouwen aan het werk gaan. Dat is de reden dat er juist geïnvesteerd wordt in de midden- en hoge inkomens. Voor ouders met lage inkomens wordt kinderopvang al grotendeels vergoed. Ouders kunnen er in 2017 flink op vooruit gaan in hun kinderopvangkosten. De extra toeslag kan oplopen van 100 tot 1000 euro per jaar.

Kwaliteit opvang omhoog

Naast de financiële injectie van de kinderopvangtoeslag komt er ook meer aandacht per kind bij de opvang van baby’s. Nu is nog verplicht minimaal één beroepskracht per vier baby’s in te zetten. Dat wordt straks één op drie. Ook krijgen baby’s vanaf januari 2017 minder verschillende gezichten te zien: er komen twee vaste gezichten. Plus: beroepskrachten krijgen meer mogelijkheden tot scholing.

Bron: financieel.info.nu