Veilgheid bij Kinderopvang Nissewaard prima op orde!

22 november 2016

In kinderdagverblijven staan vaak te weinig leidsters op de groep en is de veiligheid niet in orde. Toezichthouder GGD maakt zich zorgen over ruim de helft van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties.

Dat schrijft de Volkskrant dinsdag op basis van eigen onderzoek onder 3000 opvanglocaties. In een reactie op de publicatie laat het ministerie van Sociale zaken weten dat de informatie voor een deel niet klopt. Zo zouden de cijfers over de risicoprofielen niet overeenkomen met die waar het ministerie over beschikt. "Een risicoprofiel is geen kwaliteitskeurmerk en zegt niets over de huidige kwaliteit van de kinderopvang", aldus een woordvoerder.

In de kinderdagverblijven van Villa Kinderkresj en Villa Klein Nibbeland wordt jaarlijks een onaangekondigd inspectieonderzoek gehouden door de GGD. U leest het resultaat hiervan op deze website onder het tabblad 'beleid'. Wij zijn trots dat aan alle kwaliteitseisen, op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accomodatie en inrichting, groepsgroote en beroepskracht-kind-ratio en pedagogisch beleid  wordt voldaan!