Nieuwe wetgeving voor kinderopvang per 1 januari 2018

17 juli 2017

Op de website WWW.veranderingenkinderopvang.nl en www.rijksoverheid.nl is veel informatie te vinden over de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
De wetswijzigingen hebben consequenties voor de samenstelling van de groepen. In het jaar 2018 krijgen de organisaties de tijd om hierop te anticiperen. In Heenvliet zijn er nog geen grote wijzigingen te verwachten, we gaan wel lopende het jaar naar de samenstelling van de beide teams kijken.

In Villa Klein Nibbeland start per maandag 4 september een pilot, namelijk een 3 plus groep in de Vlasbloem in het lokaal naast de bibliotheek. Het lokaal komt per maandag 28 augustus beschikbaar. In het kader van de doorgaande leerlijn kijken we onder andere naar het verbeteren van de samenwerking met het onderwijs. Per dag kunnen hier in beginsel 8 kinderen geplaatst worden met 1 leidster. In de loop van het jaar gaan we deze pilot evalueren, zodat we mogelijk meer kinderen gaan plaatsen. De oudercommissie wordt hier nauw bij betrokken, zij hebben adviesrecht. We zullen u goed informeren over de bevindingen. Alle kinderen van 3 jaar, ook in Heenvliet, krijgen hetzelfde aanbod van activiteiten, de ruimte heeft hier geen invloed op. Ilona Qualm en Laura Groenenboom worden de leidsters op de 3 plus groep. Diana Westdijk en Milou van Oudenaarden zullen de ontstane plekken in de Draakjes en Dwergjes voorlopig invullen.