VE

In de beide dagverblijven en op de peuterspeelzaal in Abbenbroek bieden wij kinderen van 0-4 jaar het VE (Voorschoolse Educatie) programma 'Startblokken' aan. Al onze leidsters hebben de VE-modules afgerond,
zodat alle locaties gekwalificeerd zijn om voorschoolse educatie te geven. 

Het educatieve programma Startblokken laat kinderen spelenderwijs leren en sluit aan bij het lesprogramma in groep 1 en 2. Het is een goede voorbereiding op de basisschool, mede door de doorgaande lijn vanuit de peutergroep naar groep 1. Voor baby's, dreumesen en peuters worden er, op methodische wijze, activiteiten aangeboden die aansluiten bij hun behoefte en ontwikkelingsfase. Vooral het plezier staat voorop! In de babygroep kunt u hierbij denken aan activiteiten op het zintuigelijk vlak, zoals een versje op schoot, genieten van een 'kijk/voel'boekje en de magie van de 'bellenblaas.'

Startblokken besteedt gerichte aandacht aan mondelinge taalvaardigheid (praten en luisteren), ontluikende geletterdheid, spelen met taal en woordenschat. Bij ontluikende geletterdheid gaat het om boekoriëntatie (genieten van voorlezen, inzicht krijgen in hoe een boek in elkaar zit, begrip krijgen van de rol van geschreven taal) en verhaalbegrip (een voorgelezen verhaal begrijpen, kunnen vertellen waar een verhaal over gaat).

We werken met thema’s, die elke 6 weken wisselen. De groepsruimte wordt ingericht met stimulerenden gevarieerde materialen, afgestemd op het thema waarmee gewerkt wordt. Aan een thema wordt 5 weken gewerkt. Een thema voor peuters wordt uitgewerkt in een serie activiteiten. Er zijn activiteiten gericht op het verkennen van het thema, vervolgens om het thema verder te verwerken, uit te breiden en te verdiepen en ten slotte om het thema af te sluiten waarbij teruggeblikt wordt met de kinderen.                                                                                           Er wordt systematisch gewerkt aan het vergroten van de woordenschat. De woordenschat wordt aangeboden op drie niveaus; start, basis en uitbreiding. De aangeboden woorden staan met elkaar in verband en worden regelmatig herhaald. Er is sprake van veel interactie, zowel in kleine groepjes als tussen de pedagogisch medewerker en individuele kinderen. De woorden worden verduidelijkt met concrete materialen en/of afbeeldingen en/of worden gedemonstreerd. Er is ruimte voor eigen inbreng van het kind. Na 5 weken is er een rustweek om het thema af te sluiten en voorbereidingen te treffen voor het nieuwe thema. 

Naast het werken aan de taalontwikkeling wordt met de activiteiten van Startblokken gewerkt aan de ontwikkelingsgebieden: voorbereidend rekenen, zintuiglijke waarneming, beweging, fijne motoriek, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek.
Het biedt een goede en leuke voorbereiding op groep 1 van de basisschool, doordat alle ontwikkelingsgebieden die van belang zijn systematisch aan bod komen.

Bij de activiteiten worden er groepjes gevormd. Sommige activiteiten vinden plaats in een grote groep, andere in een kleine groep. Op het kindercentrum worden de groepen opgesplitst in jonge en oudere peuters. De peuters vanaf 3 jaar komen bij elkaar in een groep, zodat de activiteit beter aan kan sluiten bij het ontwikkelingsniveau en de leeftijd van de kinderen. Met de jonge peuters (tot 3 jaar) worden activiteiten gedaan uit het Startblokken programma passend bij het ontwikkelingsniveau van de jongere peuter. We zijn heel enthousiast over de VE!